ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của chúng tôi. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là “Trang”) được xuất bản và duy trì bởi Phòng kinh doanh dự án Casa Del Rio. Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này, trong Chính sách bảo mật và mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định kiểm soát xuất khẩu (gọi chung là ” Điều khoản sử dụng”). Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

Website https://casa-delriohoabinh.com/ là nơi cung cấp thông tin cập nhật về dự án Casa Del Rio Hòa Bình cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh. Các thông tin, hình ảnh trên website chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm quy hoạch và thực tế thi công Dự án. Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm: Chúng tôi chịu trách nhiệm với 100% thông tin mình đang chia sẻ, tuy nhiên việc nhận định các thông tin này và đưa ra quyết định đầu tư hoàn toàn thuộc về các khách hàng, nhà đầu tư trên thị trường. Chúng tôi chỉ giúp các nhà đầu tư có thêm những thông tin chính xác để đưa ra quyết định của mình.

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Bài viết mới nhất